BRANDWERENDE SCHILDERWERKEN

maar heeft een slechte brandweerstand. Dit wil zeggen dat staal geen brand zal vatten maar wél schade oploopt in een brand en mogelijk zwak wordt of zelfs doorbuigt. Gezien staal vaak de dragende constructie is van een gebouw, is het van essentieel belang dat deze intact blijft, ook bij een brand…

COMPARTIMENTERING

Eén van de belangrijkste principes van de brandpreventie in gebouwen berust op compartimentering : breng de te veiligen ruimte in zo’n conditie dat het vuur hier géén kans meer maakt om uit te groeien tot een ware ramp! Dit principe heeft tot doel het verspreiden van brand naar aangrenzende vertrekken te vertragen…

Brandbescherming met een snelle en goede service en producten waarbij de bescherming van zowel gebouwen als mensen en milieu voorop staan.

De werken worden uitgevoerd volgens de normen NBN713.020,NBN S21-201-202-203-204-205 en S21-301 van het KB van 78 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan gebouwen moeten voldoen en gewijzigd bij KB van 12 juli 2012.” Mogelijke brandweerstanden: REI 30,60,90 en 120

Ons team staat garant voor zowel kwaliteit als veiligheid (VCA).

Wat ons bedrijf uniek maakt is flexibiliteit ten behoeve van grote en minder grote bedrijven. Goede communicatie is hiervoor uiteraard doorslaggevend. Door het bundelen van onze krachten en onze algemene kosten te beperken kunnen wij onze diensten in een ongekende prijs-kwaliteitsverhouding aanbieden.